Hudební portál PRAHA MUSIC CITY, videoprodukce Praha, nahrávací studio Praha, hudební vydavatelství

www.praha-music-city.cz/

 

Rychlé hledání    

LEGENDÁRNÍ FESTIVAL TRUTNOV 19. - 22. 8. 2010

Andělští poslové vytrubují, my vybubnováváme...

 

Letošní Open Air Festival „TRUTNOV 1987 – 2010“ se uskuteční v měsíci zrní 19. - 22. 8. a bude věnován poslům pravdy a dobré vůle. Bojovníkům statečných srdcí, kteří vyhlásili válku sobeckosti, ustrašenosti a pokrytectví.

 

V čase dlouhých nocí a v období měsíce sněhu vybubnováváme, že letošní Open Air Festival „TRUTNOV 1987-2010“ se i letos opět uskuteční! A to tradičně v měsíci zrní, zralých plodů a sklizně 19. - 22. 8. 2010 na obvyklém místě „Na Bojišti“! Společné území se nám díky vzájemné domluvě více stran sice podařilo i pro letošek uhájit, avšak ve výškách vznášejících se orlů je stále otázka, kdy se stavební stroje zakousnou do posvátné půdy každoročního místa setkání, které zdejší končiny proslavilo. Slovy undergroundového náčelníka a „mučedníka“ I. M. Jirouse: „Stalo se poutním místem.“ Jak je známo, území Bojiště s okolními loukami vyčlenila místní radnice do průmyslové zóny a odsoudila tak k zastavění.

 

 

 

Také letos by měl dorazit z nedalekého Hrádečku "velký náčelník" Václav Havel.

 

Věnováno siru Nicholasi Wintonovi, Přemyslu Pitterovi, Jerzy Popieluszkovi a Liouovi Sia-paoovi

Letošní slavnost léta a magického setkání pod aurou Nejvyšší Mocnosti, hor a náčelnických pér s energií blízkou bojovnickým srdcím a otevřeným duším, bude zasvěcena a věnována siru Nicholasi Wintonovi, Přemyslu Pitterovi, Jerzy Popieluszkovi a Liouovi Sia-paoovi. Lidem, z nichž někteří ještě žijí a kteří se napříč historií nesmířili se zlem, jež je obklopovalo či dodnes obklopuje. Ať v podobě obyčejné lhostejnosti nebo holocaustu či komunismu. Ve válce i v relativním míru vyhlásili boj a válku sobeckosti, ustrašenosti a pokrytectví. Byli a jsou to bojovníci a nositelé statečných srdcí. Nebyl jim lhostejný osud druhých a svou drobnou prací i normálním postojem učinili velké skutky. Přinesli na oltář to, co dnes často schází: dobrou vůli a pomoc druhým za cenu rizika nebo ztráty vlastního života. Postavili se navzdory době šířícímu se zlu. Skláníme se před jejich odkazem, poselstvím a úsilím. Jsou to lidé dobré vůle. Vyslanci pravdy. Andělští poslové. Nechť se jejich ideály stanou i našimi, připomeňme si je a zkusme se jim přiblížit. 

 

Kdo jsou poslové dobré vůle a bojovníci statečných srdcí

Tímto věnováním vzdáváme hold anglickému gentlemanovi siru Nicholasi Wintonovi, jenž na počátku 2. světové války zachránil 669 československých dětí před transporty do plynových komor. V osmi vlacích je odvážel z Prahy do Londýna, kde jim hledal náhradní rodinné zazemi. Poslednim vlakem se mu však již 250 dětí nepodařilo vypravit. Vlak 3. září 1939 naciste zadrželi a nikdo z dětí se konce války bohužel nedožil. Je nejen symbolem skromnosti a slušnosti, ale i statečnosti, o němž se dlouho nevědělo. Sir Nicholas Winton oslavil loni své 100 narozeniny. Židovské děti zachraňoval a vypravoval v transportech do Anglie ve svých devětadvaceti letech, tedy ve věku mnohých návštěvníku festivalu. Symbolické.

Klaníme se také Přemyslu Pitterovi, kazateli a přesvědčenému pacifistovi, který odmítl střílet na nepřátele, za což byl odsouzen k trestu smrti. Podařilo se mu však uniknout. Založil v Praze na Žižkově Miličův dům, kde se staral o zubožené židovské děti i celé rodiny bez ohledu na to, zda byly české, slovenské nebo německé národnosti. Komunistická tajná bezpečnost ho později paradoxně vyštvala do západního Německa, kde vydával exilový časopis Hovory s pisateli a poskytoval pastorační a sociální podporu uprchlíkům v táboře Valka v Norimberku.

Jerzy Popiełuszko byl oblíbený katolický kněz polské Solidarity spolupracující s dělnickými organizacemi i opoziční Solidaritou, která vznikla jako nezávislé odbory a byla masově podporovaným společenským hnutím. Solidarita se postavila komunistickému režimu a přispěla k jeho pádu. V roce 1984 Jerzyho přepadli, mučili a poté svázali a utopili policisté tajné polské bezpečnosti.

Připomenout chceme také Lioua Sia-paoa, čínského disidenta, jenž byl po potlačení demokratického hnutí na náměstí Tchien-an-men v Pekingu roku 1989 vězněn a je spoluautorem čínské Charty 08, usilující o svobodu slova, kterou inspirovala československá občanská iniciativa Charta 77. V těchto dnech je Liou vězněn komunistickým režimem v Číně, který jej odsoudil na 11 let do vězení. Osud ne nepodobný našemu náčelníkovi.

 

 

 

HomepageArchiv článkůVyhledej článekKontaktujte násRegistracePro registrované